Er kan gestemd worden vanaf zaterdag 28 oktober 17:00 tot vrijdag 3 november 23:00.
Elke deelnemer mag maar 1x per Halloween-cup meedoen. (Je mag dus wel aan meerdere wedstrijden tegelijk meedoen.)
De organisatie heeft geen invloed op het stemgedrag of op de uitkomst.
Wanneer er het vermoeden is van fraude, wordt een deelnemer hier door de organisatie op aangesproken en loopt het risico gediskwalificeerd te worden.